Historia klubu

Historia Sądeckiego Klubu Modelarskiego
Powstał w marcu 1976 roku przy Zarządzie Wojewódzkim Ligi Obrony Kraju w Nowym Sączu, z inicjatywy Jana Pasiuta.
W pierwszych latach swojej działalności klub współpracował z Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową, która udostępniła pomieszczenia dla pracowni modelarskiej, przy ulicy Szkolnej 11.
Na początku w klubie budowano modele pływające, samochodowe, latające  i rakiety.

Pierwszy tytuł „Mistrza Polski” w modelarstwie samochodowym wywalczył Tadeusz Górka w 1979 roku na zawodach w Kaliszu.
Największym sukcesem klubowym był tytuł „Mistrza Europy” zdobyty przez Krzysztofa Beresia w Tallinie w 1987 roku.

W roku 1984 z inicjatywy Tadeusza Górki, Jana Pasiuta i Zdzisława Hulackiego przy pomocy władz miasta został wybudowany (na terenie „Miasteczka Rowerowego”) pierwszy w kraju typowy tor modelarski dla modeli samochodów.
Na tym torze do chwili obecnej są rozgrywane zawody modeli samochodów zdalnie sterowanych. Tradycyjnie w miesiącu maju organizowane są zawody eliminacyjne do „Mistrzostw Polski” co kilka lat na zlecenie Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju są organizowane „Mistrzostwa Polski” a tradycyjnie w październiku rozgrywane są międzynarodowe zawody „Grand Prix – Nowego Sącza”, a w 2010 roku będą zorganizowane po raz trzydziesty czwarty.

W roku 1988 pracownia modelarska została przeniesiona do pomieszczeń LOK-u przy ulicy Tarnowskiej 32 gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.
Od roku 1990  Sądecki Klub Modelarski współpracuje z  Młodzieżowym Domu Kultury w Nowym Sączu (obecnie Pałac Młodzieży).
Status stowarzyszenia uzyskał w roku 1999, nadany przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu i został wpisany do rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizycznej i Związków Sportowych w dziale A pod Nr 189.
Inicjatorami rejestracji byli obecni członkowie zarządu: Jan Pasiut, Antoni Marczyk i Zdzisław Hulacki.

Z okazji 25-lecia działalności (2001rok) zorganizowano w Młodzieżowym Domu Kultury wystawę osiągnięć modelarzy SKM. Prezentowano na niej modele i trofea modelarzy.

W 2006 roku Sądecki Klub Modelarski obchodził uroczyście  30-lecie swojej działalności.
Obchody jubileuszu były połączone z prezentacją dorobku i osiągnięć zawodników modelarzy SKM.
Przez ten okres przewinęło się przez niego kilka pokoleń chłopców, mających smykałkę modelarską.
W początkowym okresie działalności naszego klubu, liczył on 15 modelarzy, głównie młodzieży w wieku szkolnym, którzy swój wolny czas poświęcali z bardzo dobrym zresztą skutkiem na tworzenie modeli samochodów sterowanych radiem.
Na przestrzeni tych lat powstawały też modele pływające, latające i rakiety.
Teraz jednak dominują modele samochodów sterowane radiem, ma to związek z możliwością treningu na torze modelarskim.
Od początku klubem kieruje jego współzałożyciel Jan Pasiut.  W klubie mamy obecnie 37 modelarzy, zajmujących się głównie modelarstwem samochodowym.
Młodzież chętnie przychodzi do klubu, ale zostają w nim najwytrwalsi. W modelarstwie liczy się cierpliwość, a do wykonywania modeli potrzebne są jeszcze zdolności manualne.

Nasz klub istnieje dzięki finansowej pomocy z Urzędu Miasta Nowego Sącza.
W ciągu tych 39 lat działalności klubu sądeccy modelarze na halowych i otwartych „Mistrzostwach Polski” zdobyli 278 medali, w tym 122 złote, 83 srebrnych i 72 brązowych.